Připravujeme mezinárodní konferenci The exhibition as medium in the bloc

Připravujeme mezinárodní konferenci The exhibition as medium in the bloc

Konference se koná na AVU ve dnech 10. a 11. listopadu 2022.

Tato mezinárodní konference je součástí projektu Resonances a odráží šíření nové uměleckohistorické disciplíny zvané „Exhibition Histories“, což je obor akademického výzkumu, který existuje již několik desetiletí. Její název je částečně inspirován knihou Networking the Bloc: Experimental Art in Eastern Europe 1965–1981, v níž Klara Kemp-Welch zkoumá vztahy, které existovaly mezi umělci ve východní Evropě, a zaměřuje se na určitá místa, kde se tito aktéři propojovali a střetávali na společných platformách. Vychází také z pětiletého výzkumu VVP AVU, který se zaměřil na dějiny výstavnictví v českém umění v letech 1957-1999. Výzkum vycházel z institucionálních a osobních archivů, dobových časopisů a mnoha dalších dokumentů. Výsledky jsou prezentovány v obsáhlé publikaci editorek Pavlíny Morganové, Terezie Nekvindové a Dagmar Svatošové s názvem Výstava jako médium. České umění 1957–1999 [The Exhibition as Medium. Czech Art 1957-1999], Akademie výtvarných umění, Praha 2020.

Call for Papers

Detailní program zveřejníme v průběhu září.