Call for papers

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2023.

Téma: není určeno, reflexe nedávného a současného umění, teorie, metodologie

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Termín zaslání hotových textů v délce 15–25 NS: 15. 1. 2023

Redakce vítá texty širokého tematického rozkročení, jakékoliv dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu vám rádi zodpovíme. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory

Texty zasílejte na e-mail redakce: sesit.redakce@gmail.com, o přijetí textu do recenzního řízení budete informováni na přelomu ledna a února 2023.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné a nedávné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění skrze odborné texty z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vydává Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, vychází dvakrát ročně a zaměřuje se na odborné studie a recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Call for papers