Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny hledá redaktora/redaktorku

Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje výběrové řízení na pozici redaktor/ka.

 

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Sešit) je odborné periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2015 je v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science) a nyní aspiruje na zápis do databáze Scopus. Původní autorské články nabídnuté redakci k publikování procházejí řádným recenzním řízením. Sešit je vydáván Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU (VVP AVU) a je financován díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR.

náplň práce:

  • redakce, příprava a editace čísel Sešitu od č. 34/2023, koordinace překladů studií do angličtiny

požadujeme:

  • znalost českého a anglického jazyka na výborné úrovni
  • zkušenost s prací a přístup k počítači s MS Office
  • zkušenost s editací akademických textů
  • magisterský titul z teorie a dějin umění, estetiky, historie, filozofie či příbuzného oboru, přehled o současném umění výhodou

nabízíme:

  • časově flexibilní práci převážně z domova na úvazek 0,2 s platovým ohodnocením 9 tis. Kč měsíčně
  • nástup od února 2023 nebo dle dohody

 

Prosíme zájemce o zaslání CV (se zřetelem k akademické sféře) spolu s motivačním dopisem a seznamem publikací (ve formátu PDF) na adresu: sesit.redakce@gmail.com, do předmětu napište „Open call – redaktor/ka“ nejpozději do 31. 12. 2022.

Výběrové řízení proběhne dvoukolově, kandidáti a kandidátky postupující z prvního kola (6. 1. 2023) budou pozvání k osobnímu pohovoru 13. 1. 2023.

Redakce Sešitu, v Praze dne 1. 12. 2022