Překlady publikovaných studií v Sešitu

Aktuálně zveřejňujeme další anglické překlady studií publikovaných v tištěné verzi časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 31/2021:

Karolina Jirkalová – Sídliště a sny o bydlení. Studie života sídlišť zpracovaná týmem Jiřího Musila ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, 1976–1980

Eva Novotná – Sociologické výzkumy první poloviny šedesátých let a První celostátní diskuse o bydlení

 

Z čísla 30/2021 jsou on-line publikovány překlady těchto studií:

Vojtěch Märc – Města na kraji nemocnic: Geopatogenní zóny jako architektonický a urbanistický fenomén

Jozef Kovalčik – Kde kolidujú súčasné akadémie a umelecká prax?

 

Z čísla 29/2020 jsou on-line publikovány překlady těchto studií:

Milena Bartlová – Marxistické dějiny umění: direktivní model, nebo radikální inspirace?

Marianna Placáková – Socialistický akt. Marxismus a teorie fotografie šedesátých let