Křest monografie Adély Matasové a dernisáž výstavy v Hunt Kastner

Srdečně zveme na dernisáž výstavy Dotknout se zastaveného času v Hunt Kastner (Bořivojova 85, Praha 3) a současně křest monografie Adély Matasové Mezičas / Meantime v pátek 31. 3. 2023

 

16 hodin komentovaná prohlídka skupinovou výstavou s kurátorkou Pavlínou Morganovou a umělkyní Adélou Matasovou

17 hodin křest monografie Adély Matasové Mezičas / Meantime

16-20 hodin dernisáž výstavy