Přednáška Edit András

Křest knihy maďarské historičky umění Edit András Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu vydané Galerií moderního umění v Hradci Králové se uskuteční dne 15. 2. 2024 v 18 hodin v aule hl. budovy AVU (U Akademie 4, Praha 7).

Při této příležitosti Edit András pronese veřejnou přednášku, jejímž cílem je seznámit s vývojem maďarské kulturní scény v posledních dvou desetiletích a představit vývoj středoevropského umění v 21. století. Přednáška i diskuze proběhne v angličtině, večer bude moderovat Pavlína Morganová, vedoucí VVP AVU za účasti ředitele GMU Františka Zachovala. Kniha zachycuje autorčino uvažování o vývoji maďarské kulturní situace a výtvarného umění v posledních dvou desetiletích. Během večera bude k dispozici se slevou jak kniha Edit András, tak první kniha z Edice střední a východní Evropy, Významy modernismu Piotra Piotrowského.

Edit András (*1953) je maďarská historička umění a kritička, výzkumná pracovnice Ústavu dějin umění, Centra humanitních věd Maďarské akademie věd v Budapešti a hostující profesorka na katedře historie Středoevropské univerzity ve Vídni. Zabývá se moderním a současným uměním a teorií střední a východní Evropy se zaměřením na genderovou problematiku a sociální i politickou angažovanost, nacionalismus a postsocialistickou transformaci.