Absence a translokace

Absence a translokace

Mezinárodní sympozium o nových médiích a jejich historii v zemích někdejšího Východního bloku doprovázející výstavu Translocation/New Media Art (Generali Foundation, Vídeň, 27. 1. – 11. 4. 1999).

Ve dnech 26-27.2.1999, NG, Veletržní palác.
Hlavní organizátor VVP AVU spolu s časopisem Detail a Springerin.

VVP AVU ve spolupráci s časopisem Detail a Springerin uspořádalo mezinárodní sympozium Absence a translokace, týkající se obecně nových médií a jejich historie v zemích někdejšího Východního bloku. Celý projekt je pravděpodobně prvním grantem Evropské unie, který byl využit ve výtvarné oblasti v České republice. Sympozium otevřelo diskurz o médiích na vysoké internacionální úrovni a překročilo úzké hranice periferních souvislostí. Referáty akcentovaly především sociální a politické vztahy, které se staly spojujícím elementem diskusí. Sympozium vyvolalo sérii mezinárodních prezentací a přednášek v Národní galerii ve Veletržním paláci, na vídeňské Univerzitě užitého umění (Meisterklasse fur Mediengestaltung) a v dalších zahraničních institucích.

Program

Program

Představené referáty byly otištěny v časopisech Springerin a Detail: Jiří Ševčík, Absence a translokace, Detail 1998/7, č. a něm. verze; Hito Steyerl, The W/hole/ of Babel, Detail 1999/1, č. a něm. verze; Christian Holler, Local non-sites, non-local sites: fractured locations in globalized settings, Detail 1999/2, č. a angl. verze; Mirek Vodrážka, Absence a translokace jako utopie, Detail 1999/2, č. verze; Jiří Zemánek, Z. Pešánek a magie elektrického světla, Detail 1999/5, č. verze; Keiko Sei, N.J.P., world citizen, Detail 1999/5, č. a angl. verze; Tomáš Ruller, Absence a translokace, umění-společnost-nová média, Detail 1999/5, č. verze.