Kulturní politika a vizuální umění

Konference teoretické reflexe a kritického zhodnocení současného vztahu mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění, veřejností a státem.

Konference proběhla 4. října 2010 v aule DigiLab Akademie výtvarných umění v Praze (U Akademie 4).

Konference „Kulturní politika a vizuální umění“ si klade za cíl vytvořit prostor pro teoretickou reflexi současného vztahu mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění (včetně galerií, uměleckých škol a o. p. sdružení), veřejností a státem a pro kritické zhodnocení dosavadních debat o tomto vztahu. Přestože se toho na toto téma napsalo hodně, jakákoli hlubší reflexe vztahu státu a kultury (především té estetické či umělecké), která by vymezila konceptuální rámec možných polemik, naprosto chybí. Jinými slovy, chybí nám metajazyk, který by zpřehlednil pole možných strategií a vytvořil pozadí pro systematickou kritiku kulturní politiky, chybí nám jasně formulovaný střet idejí.

Program:

9.55 Zahájení konference

 • 10.00 – 11.00 Martin Škabraha (Centrum globálních studií, Praha): „Co oko nevidí… O estetickém rozměru politiky“
  audiozáznam
 • 11.00 – 12.00 Ladislav Kesner (Masarykova Univerzita, Brno): „Umění: Proč a k čemu? Bludný kruh současného diskurzu o umění a kulturní politice“
  audiozáznam
 • 12.00 – 13.00 Milena Bartlová (Akademie výtvarných umění, Praha): „Neviditelná ruka trhu nepotřebuje umění, protože nemá oko“
  audiozáznam

13.00 – 14.30 Přestávka

 • 14.30 – 15.30 Marcel Tomášek (Centrum pro veřejnou politiku, Praha): „Proměny uměleckého milieu z pohledu post-socialistické sociální změny a prosazování se kreativní ekonomiky: Creative economy in the making?“
  audiozáznam
 • 15.30 – 16.30 Michal Koleček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L.): „Umění v pohybu: Proměny institucionálního rámce současného českého výtvarného umění“
  audiozáznam
 • 16.30 – 17.30 Vlasta Čiháková-Noshiro (Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/FaVU VUT, Brno): „Co nám chybí, co potřebujeme?“
  audiozáznam

17.30 – 18.00 Přestávka

 • 18.00 – 19.00 Panelová diskuze „Kulturní politika a živá kultura“ (moderují Václav Magid a Jakub Stejskal)
  audiozáznam