Důsledky konceptualismu

Konference reflektující historický odkaz konceptualismu 60. a 70. let v současné teorii umění a umělecké praxi.

Konference proběhla 26. a 27. května 2011 v aule DigiLab na AVU (U Akademie 4).

Adjektivum „konceptuální“ je jedním z nejběžnějších klasifikačních indikátorů používaných v české výtvarné kritice a obecně na lokální výtvarné scéně. Tato nálepka není přitom jen neutrálním zařazením umělecké produkce ve smyslu identifikace výrazových prostředků, ale konotuje určité chápání smyslu umělecké tvorby, které vyvěrá z historického odkazu konceptualismu šedesátých a sedmdesátých let. Co – jestli vůbec něco – z jeho odkazu neztratilo svou rezonanci ani dnes, co je naopak přítěží? Jak ovlivňuje konceptualismus jiné umělecké přístupy? A jaký měl a má dopad na české a slovenské prostředí? Jak máme rozumět post/neokonceptualismu?

Program (PDF)


čtvrtek, 26. května

9.55 Zahájení konference

10.00 – 11.00 Karel Císař (VŠUP, Filozofický ústav AV ČR, Praha): „Fotografie po konceptuální fotografii“
11.00 – 12.00 Václav Janoščík (VŠUP, Praha): „Umění supplementu. Derrida v kritice a teorii Rosalind Krauss a Craiga Owense“

12.00 – 13.00 Jana Geržová (Centrum výskumu VŠVU, Bratislava): „Maľba po koncepte“

13.00 – 14.30 Přestávka

14.30 – 15.30 Petr Koťátko (Filozofický ústav AV ČR, Praha): „Umělecké dílo konceptuální (Radikální konceptualismus v literatuře)“

15.30 – 16.30 Kamil Nábělek (Technická univerzita, Liberec): „Konzervativní jazyk konceptualismu“

16.30 – 17.00 Přestávka

17.00 – 18.00 Václav Krůček (www.krucekvaclav.com): „Dematerializace umění“

18.00 – 19.00 Nina Vrbanová (FF UKF, Nitra): „Verejné súkromie ako model neokonceptuálnej tematizácie umenia“

pátek, 27. května

10.00 – 11.00 Vít Havránek (tranzit.cz): „Historický exkurz“

11.00 – 12.00 Daniel Grúň (VŠVU, Bratislava): „Archív umelca ako paralelná inštitúcia. Prípad Júliusa Kollera“

12.00 – 13.00 Johana Lomová (VŠUP, Praha): „Olga Karlíková jako konceptuální umělkyně“

13.00 – 14.30 Přestávka

14.30 – 15.30 Beata Jablonská (Centrum výskumu VŠVU, Bratislava): „Umenie v konflikte. Kritické umenie na Slovenku, alebo o tŕnistej ceste zo sveta domov“

15.30 – 16.30 Jan Zálešák (PF MU, Brno): „Bod zlomu. Hledání sociálního obratu v českém umění“

16.30 – 17.00 Přestávka

17.00 – 18.00 Alexandra Tamásová (FF TU, Trnava): „A slovo sa stalo telom. Príspevok ku vzťahu medzi konceptuálnym umením a body artom“

18.00 – 19.00 Michal Koleček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L.): „Narušená rovnováha. Ústeckolabská neokonceptuální škola devadesátých let 20. století“