Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce

Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce

Konference reflektující proměny umělecké práce v postmediální situaci.

Konference proběhla ve dnech 21. a 22. května 2013 vždy od 10:00 hod. v aule DigiLabu AVU, U Akademie 4, Praha 7.

Příspěvky přednesli Hana Buddeus, Michal Cáb, Lenka Dolanová, Tomáš Dvořák, Marta Fišerová, Lenka Klodová a Eva Šlesingerová, Jiří Skála, Tereza Stejskalová, Hana Šauerová, Ondřej Váša, Miloš Vojtěchovský, Jan Zálešák.

Součástí konference byly dvě panelové diskuse: „Edukativní obrat v praxi“ moderovaná Vjerou Borozan (21. května) a „‚To si máme všechno dělat sami?‘ Umělci kurátory a galeristy“ moderovaná Ondřejem Chrobákem a Terezií Nekvindovou (22. května, v rámci cyklu Středy na AVU).

Program

Úterý 21. května

10.00 Zahájení konference

10.00 – 10.30 Registrace, ranní káva, občerstvení, úvodní slovo

10.30 – 11.00 Tomáš Dvořák (Akademie výtvarných umění v Praze – Filosofický ústav AV ČR): „Od výkonu k výstupu. Umění jako výzkum, vývoj a inovace“
z technických důvodů chybí závěr přednášky

11.00 – 11.30 Marta Fišerová (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně): „Umělec versus prodejce nábytku“
z technických důvodů nelze záznam publikovat

11.30 – 12.00 Tereza Stejskalová (Filozofická fakulta UK, Praha): „Umělecká tvorba ve vztahu k obecným pracovním podmínkám“

12.00 – 13.30 Přestávka

13.30 – 14.00 Lenka Dolanová (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě): „Umělecký výzkum na ekologickém poli. Aktuální metody dialogu a spolupráce v umění“

14.00 – 14.30 Jiří Skála (Akademie výtvarných umění v Praze): „Montáž č. 7. Poetistické strategie a digitální informace“

14.30 – 15.00 Hana Šauerová (nezávislá teoretička umění, Berlín): „Umělecký postoj jako celoživotní dílo“

15.00 – 15.30 Přestávka

15.30 – 17.00 Panelová diskuze „Edukativní obrat v praxi“ (moderuje Vjera Borozan za účasti Zbyňka Baladrána [Tranzitdisplay], Mileny Bartlové [Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze], Andrey Průchové [Centrum současného umění DOX], Pavla Sterce [Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze] a dalších)


Středa 22. května

10.00 Zahájení druhého dne

10.00 – 10.30 Registrace, ranní káva, občerstvení

10.30 – 11.00 Michal Cáb (Akademie výtvarných umění v Praze): „Postdigitální avantgarda. Současná umělecká praxe na digitální platformě“

11.00 – 11.30 Ondřej Váša (Fakulta humanitních studií UK, Praha): „Giordano Bruno, Mars a Curiosity, neboli ‚final frontier‘ obrazotvorné vědy“
z technických důvodů nelze záznam publikovat

11.30 – 12.00 Přestávka

12.00 – 12.30 Lenka Klodová – Eva Šlesingerová (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně – Fakulta sociálních studií MU, Brno): „Umělecký výzkum a experimenty na studujících“

12.30 – 13.00 Jan Zálešák (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně): „Umělkyně s Ph.D. (náznak případové studie)“

13.00 – 14.30 Přestávka

14.30 – 15.00 Miloš Vojtěchovský (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze): „Publicita, management, kreativní průmysl a práce“

15.00 – 15.30 Hana Buddeus (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze): „Fotografické podmínky happeningu“

15.30 – 16.00 Přestávka

16.00 – 17.00 Shrnující diskuze (moderují Václav Magid a Jakub Stejskal)

17.00 – 18.00 Přestávka

18.00 – 19.30 Panelová diskuze „‚To si máme všechno dělat sami?‘ Umělci kurátory a galeristy“ (moderují Ondřej Chrobák a Terezie Nekvindová v rámci cyklu Středy na AVU za účasti A. M. 180 Collective, Rafanů, René Rohana, Marie Štindlové, Lenky Vítkové)

Přehrát v iVysílání České televize