O projektu

Internetová databáze bibliografických údajů BIBLIOBÁZE je elektronickým katalogem textových materiálů k dějinám českého poválečného výtvarného umění. Byla vytvořena v rámci výzkumného záměru Moderní a postmoderní umění po roce 1945, jehož nositelem VVP AVU bylo v letech 1999–2004 a je průběžně doplňována. Zahrnuje knihy, katalogy, články, sborníky i nepublikované texty týkající se české vizuální kultury 20. a 21. století.

Přehledná struktura databáze poskytuje základní bibliografické údaje k jednotlivým tématům české poválečné kultury. Slouží jako praktická a snadno dostupná vstupní informace ke studiu daného problému.

Po domluvě je možné materiály, u kterých je v databázi uvedeno „uloženo v textovém archivu VVP AVU“ prezenčně studovat.