Video archive

Video archive


SEARCH: advanced search
Items at the section videoarchive VVP AVU containing the phrase text

1 - 15 (34)   1 2 3  
authortitle date
Zbyněk Baladrán Vide 2003
Milena Bartlová Co znamená psát dějiny umění? 30.5.2012
Lukáš Beran Ještěd v kontextu evropských televizních věží

S čím srovnat Ještěd? Srovnávací analýza pro nominační dokumentaci NKP Horský hotel a televizní vysílač Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO
24.2.2011
Ondřej Brody Paridův soud

slideshow
2013
Jan Brož Halo 2010
Jan Brož Halo (2) 2010
Karel Císař Dějiny současného umění v zúženém poli 30.5.2012
Vlasta Čiháková-Noshiro Od umění akce k multimediální interakci 30.5.2012
Dita Dvořáková Texty Petra Vaďury 25.2.2011
Lumír Hladík The Mirrored Sea

version No. 2
1980
Václav Janoščík Mezi současností a dějinami se Zdeňkem Vašíčkem 30.5.2012
Eva Jiřička Jan Albert Šturma and Dr. Petr Ondřej Mathioli 2013
Kamera Skura Why does no one like you? Because you're a loser! 2001
Karina Kottová Faktory ovlivňující divákův prožitek současného umění v kontextu nových institucí 30.5.2012
Josef Ledvina O funkci teorie umění v umělecké praxi 30.5.2012
VVP AVU 2014