(A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy

(A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy

Sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století.

Koncepce sympozia

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU: Jiří Ševčík, Monika Mitášová,
Katedra dejín a teórie umenia VŠVU: Marian Zervan

Organizace sympozia

Eva Krátká

Spolupráce

Digitální laboratoř AVU (František Zachoval, Jan Habrman, Jan Vidlička)

Redakce sborníku

Eva Krátká, Monika Mitášová, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová, Dagmar Svatošová

Vědecký redaktor

Peter Michalovič

Recenzenti

Hana Rousová, Tomáš Winter

Příspěvky

Petr A. Bílek, Karel Císař, Tomáš Dvořák, Jana Geržová, Miloš Havelka, Eva Krátká, Alena Kubová, Alexandra Kusá, Miroslav Marcelli, Monika Mitášová, Pavlína Morganová, Miroslav Petříček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Jiří Ševčík, Josef Vojvodík, Marian Zervan

Publikování sborníku k sympoziu (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy bylo umožněno díky finanční podpoře Výzkumného záměru MŠMT MSM6046144601 a výzkumného projektu MK ČR DD07P03OUK001.

Sborník je k dispozici ve státních knihovnách a vysokých školách.

Datum vydání

2008

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

ISBN

978-80-87108-07-9

Jazyk

česky, slovensky

Počet stran

269