České umění 1980–2010. Texty a dokumenty

Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová

České umění 1980–2010. Texty a dokumenty

Antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty se soustřeďuje na formativní momenty a procesy nedávné doby. Zkoumanou periodu poznamenalo několik významných dějinotvorných předělů, jež proměnily nejen uměleckou formu a výtvarný jazyk českého umění, ale i pojetí kultury a společnosti. Vybrané texty a dokumenty jsou uspořádány do jedenácti tematických kapitol, které poukazují na jevy dobové diskuse i dlouhodobé tendence vytvářející na české výtvarné scéně určité názorové napětí. Jsou zastoupeny manifestační a programové texty, teoretické a kritické eseje, úvody k výstavním katalogům i některé úvahy umělců. Oblast výtvarného umění dále rámují studie z filozofie, sociologie, historie a politologie, které vytvářejí důležité kontextuální pozadí. Doplňují je texty zahraničních kritiků a teoretiků umění. Textovou část antologie doprovází rozsáhlá chronologie zachycující významné události domácího uměleckého provozu, dobové kulturní politiky a politické historie celého období. Antologie jako svého druhu konstruovaná historie českého výtvarného umění předkládá čtenáři jednu z možných variant, jak číst transformační kulturně-společenské procesy let 1980–2010. Navazuje na předchozí publikaci připravenou VVP AVU – České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, Praha 2001) a její německou verzi Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938–1989 (Hatje Cantz, Ostfildern 2007).

Video: Představení knihy v pořadu Knižní svět (iVysílání ČT)

Recenze na antologii, www.iliteratura.cz

Datum vydání

2011

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

ISBN

978-80-87108-27-7

Jazyk

čeština

Počet stran

980

Distributor Kosmas