Poetika zedního výstupku

Jan Turnovský

Poetika zedního výstupku

První české vydání teoretického eseje významného architekta.

Z německého originálu Die Poetik eines Mauervorsprungs přeložil Evžen Turnovský.
Produkce Soňa Ryndová, grafická úprava Aleš Douša.

Knižní esej architekta Jana Turnovského (1942–1995) představuje osobitou strukturalistickou analýzu jednoho architektonického detailu Wittgensteinova vídeňského domu. Výstupek ve zdi, který si autor vybral za objekt svého pozorování, se zprvu jeví jen jako nenápadný stavební prvek, ale díky několikavrstevnému výkladu se postupně proměňuje v promyšlený element celého kompozičního systému domu, navrženého ve shodě s filozofickým názorem objednavatele a architekta v jedné osobě.

Esej vychází s předmluvou a vzpomínkovým doslovem architekta Františka Lesáka.

Prezentace knihy proběhla dne 29. 11. 2004 na AVU za účasti Františka Lesáka, Evžena Turnovského, zástupců VVP AVU a Školy architektury.

Kniha vyšla za finanční podpory Metrostavu a KulturKontakt Austria.

Datum vydání

2004

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU se Školou architektury AVU

ISBN

80-239-2972-0

Jazyk

čeština

Počet stran

105