Mikuláš Medek. Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?

Mikuláš Medek. Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?

V říjnu 2002 Vědecko-výzkumné pracoviště AVU vydalo sborník mezinárodního sympozia k dílu a osobnosti Mikuláše Medka, které uspořádalo ve spolupráci s Galerií Rudolfinum na Akademii výtvarných umění 21. května 2002 jako součást doprovodných programů k umělcově retrospektivní výstavě (Galerie Rudolfinum, 25. 4.–18. 8. 2002).

Sympozium i vydání sborníku bylo podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu dlouhodobých výzkumných záměrů posílení výzkumu a vývoje na vysokých školách.

Sborník uvádí referáty sympozia v pořadí, ve kterém byly předneseny, a připojuje k nim text Jany Šmejkalové, jenž byl nejvýše oceněn v soutěži vypsané Galerií Rudolfinum a Lidovými novinami. Texty ze sympozia jsou dále doplněny zkráceným záznamem z diskuse a výběrovou bibliografií Mikuláše Medka, kterou sestavila Dagmar Dušková ve spolupráci s Antonínem Hartmannem, Polanou Bregantovou, Evou Krátkou a Zuzanou Fořtovou.

Sborník Mikuláš Medek – uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění? je dalším významným badatelským příspěvkem ke studiu českého poválečného umění.

Datum vydání

2002

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

ISBN

80-238-6860-8

Jazyk

čeština

Počet stran

110