Podkova nade dveřmi. Výbor z textů

Slavoj Žižek

Podkova nade dveřmi. Výbor z textů

První svazek nové edice VVP AVU.

Jako první svazek edice vychází výbor z textů slovinského filosofa, teoretika populární kultury a publicisty Slavoje Žižka. Výbor zahrnuje nejvýraznější krátké texty publikované v letech 1993–2007, věnované širší škále témat z nedávných dějin i ze současnosti, např. stalinismu jako totalitárnímu vyústění osvícenské tradice, rozpadu socialistického bloku, nástupu nové „postideologické“ éry hegemonie globálního kapitalismu a liberální demokracie, či osudu moderního emancipačního projektu.

Recenze knihy: Žižekova divoká kachna
Petr Fischer, otištěno v A2, č. 13/2009, s. 39

Datum vydání

2008

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

ISBN

978-80-87108-10-9

Jazyk

čeština

Počet stran

220

Distributor Kosmas