Umění spolupráce

Jan Zálešák

Umění spolupráce

Čtvrtý svazek Edice VVP se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskurzu o umění spolupráce; druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění. Přehledová část knihy je doplněna trojicí případových studií, zaměřených na vybrané umělecké projekty (Nic tam není Kateřiny Šedé, My skupiny Rafani a Figura a pozadí Jespera Alvaera a Isabely Grosseové), které svou uměleckou hodnotou a komplexností představují vhodné východisko pro komparativní analýzu.

Datum vydání

2011

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

ISBN

978-80-87108-26-0

Jazyk

čeština

Počet stran

292

Distributor Kosmas