Mgr. Anežka Bartlová, Ph.D.

Vystudovala Dějiny umění na FF UK, Teorii a dějiny umění na UMPRUM a doktorské studium Teorie a dějiny současného umění na AVU. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016–2019 byla redaktorkou časopisu art+antiques, od roku 2018 je členkou redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. V současné době je šéfredaktorkou Artalk.cz. Zabývá se kritikou umění, kulturními institucemi, pamětí a jejich projevy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech art+antiques, Flash Art CZ/SK, A2, na webové platformě Artalk.cza2larm. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018).