Mgr. Marianna Placáková

Marianna Placáková je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze. Zabývá se feminismem a genderovými kontexty v období státního socialismu a postsocialismu ve vztahu k vizuální produkci. Působila jako redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2, podílela se na projektu Secondary Archive (Kozyra Foundation) a zúčastnila se výzkumných seminářů Narrating Art and Feminisms: Eastern Europe and Latin America a Gender Politics and the Art of the European Socialist States (Getty Foundation). V roce 2022 byla visiting fellow na Center for Women in the Arts and Humanities (Rutgers University). Publikovala v časopisech Umění, Profil, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Filosofický časopis, Kontradikce.