Call for papers

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2022.

Téma: není určeno, reflexe nedávného a současného umění, teorie, metodologie
Jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Termín zaslání hotových textů v délce 15–25 NS: 30. května 2022

Redakce vítá texty širokého tematického rozkročení, jakékoliv dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu vám rádi zodpovíme. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“
Texty zasílejte na e-mail redakce: sesit.redakce@gmail.com, o přijetí textu k recenznímu řízení budete informování v průběhu června.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné a nedávné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění skrze odborné texty z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vydává Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, vychází dvakrát ročně a zaměřuje se na odborné studie a recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Další novinky

VVP AVU 2014