Historie

2014

/ zřízení Mediatéky videoarchivu VVP AVU

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ osmý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

 

2013

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ partnerem mezinárodního projektu v rámci programu Evropské komise Lifelong Learning Programme “Everybody is illiterate. How to learn how to teach” (2013–2015). Cílem účasti VVP AVU je rozvíjení vizuální gramotnosti u recepce videoartu laickým publikem.

/ čtvrté DVD Edice Vida Kdo se směje. Umění o světě umění

/ vydání antologie Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty

/ sedmý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ po Jiřím Ševčíkovi se vedoucí pracoviště stává Pavlína Morganová

 

2012

/ třetí DVD Edice Vida Vít Soukup: Všechno! Filmy a divadelní představení 1993–2003, vydané ve spolupráci s nakladatelstvím Divus

/ šestý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ výstava Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012, Národní galerie

/ sympozium Vytváření dějin současného umění, Národní galerie

/ vydání katalogu Mezi první a druhou moderností 1985–2012

/ jednoletý centralizovaný projekt MŠMT Archivace a metodická kontextualizace českého audiovizuálního umění

/ založena rubrika Okno do videoarchivu VVP AVU na Artyčok.tv pro zveřejňování videoartu a videodokumentace umění z videoarchivu VVP AVU

 

2011

/ ukončení Výzkumného záměru MŠMT ČR České umění v období post-socialistické transformace (1980–2005) a výzkumného projektu MK ČR České umění 80.–90. let – reflexe a dokumentace

/ vydání antologie České umění 1980–2010, texty a dokumenty

/ konference Důsledky konceptualismu, AVU

/ druhé DVD Edice Vida Béčko. Porno – horor – násilí – divnosti – zvrácený sentiment

/ pátý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ založení Edice Vida určené k vydávání DVD z videoarchivu VVP AVU, první DVD Edice Vida Počátkem může být nula. Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus

/ čtvrtý svazek Edice VVP AVU Jan Zálešák, Umění spolupráce, vydaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

 

2010

/ konference Kulturní politika a vizuální umění, AVU

/ vydání publikace Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Texty ve spolupráci s iniciativou tranzitdisplay

/ odborné periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny zapsáno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

/ čtvrtý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ VVP AVU navázalo spolupráci s projekty mediabaze.cz a Artlist.cz

/ třetí svazek Edice VVP AVU Tomáš Dvořák (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií

/ druhý svazek Edice VVP AVU Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postskriptum

/ vydání publikace CO14 2003–2005

 

2009

/ Bibliobáze součástí Oborové brány ART

/ třetí ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

 

2008

/ sympozium a sborník (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy, AVU

/ druhý ročník přednáškového cyklu Středy na AVU

/ založení Edice VVP AVU a vydání prvního svazku Slavoj Žižek, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů

/ vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ účast na projektu OPEN ARCHIVES 2.0 – místa setkávání, vzdělávání a spolupráce

/ účast na Mezinárodním festivalu nových médií a síťové kultury Multiplace

 

2007

/ založen přednáškový cyklus Středy na AVU

/ v listopadu 10. výročí založení VVP AVU

/ zahájeno vydávání odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

/ uspořádání přednášek Petera Weibela a Ireny Murray-Žantovské

/ vydání antologie Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur Tschechischen Kunst 1938–1989, ed. Peter Weibel – Jiří Ševčík, Hatje Cantz 2007

/ zahájen pětiletý Výzkumný záměr MŠMT ČR České umění v období post-socialistické transformace (1980–2005) a výzkumný projekt MK ČR České umění 80.–90. let – reflexe a dokumentace

/založení videoarchivu VVP AVU pro uchovávání českého videoartu a audiovizuální dokumentace umění

 

2006

/ i-datum zapojeno do platformy European-art.net

/ česká část výstavy Freeing The Line, Marian Goodman Gallery, New York

 

2005

/ ukončení projektu EU Culture 2000 Gravity. Art, Religion, Science

/ projekt i-datum – databáze současného umění on-line

/ vydání publikace Karel Malich, Wires. Dráty, VVP AVU Praha 2005

/ výstava Turbulence. Karel Malich – Federico Díaz (E-Area) – Zbyněk Baladrán, Museum Kampa, Praha

/ sympozium a sborník Alén Diviš, Paralelní historie, AVU

 

2004

/ česká část výstavy Passage d´Europe, Reality, reference. Jeden pohled na umění střední a východní Evropy, Muzeum moderního umění, Saint-Etienne, Francie

 

2003

/ ukončení projektu EU Culture 2000 Vektor – European Contemporary Art Archives

/ nové webové stránky s novou podobou Bibliobáze

/ vydání CD ROM –Projekt 281 m2, AVU a Galerie Václava Špály

 

2002

/ účast v projektu EU Culture 2000 Gravity. Art, Religion, Science

/ účast v projektu East Art Map. A (Re)construction of the History of Contemporary Art in Eastern Europe, Slovinsko

/ sympozium a sborník Mikuláš Medek – uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, AVU

 

2001

/ vydání antologie České umění 1938–1989, programy, kritické texty, dokumenty, Academia Praha 2001

 

2000

/ účast v projektu EU Culture 2000 Vektor – European Contemporary Art Archives

/ realizace Mezinárodního festivalu akčního umění Pražský parní válec 2000, Praha

 

1999

/ sympozium a sborník Programy a impulzy, České umění 1939–1999, AVU

/ zahájen výzkumný záměr MŠMT ČR Moderní a postmoderní umění pro roce 1945

/ sympozium Absence a translokace, NG

 

1997

/ díky podpoře grantu MŠMT ČR založeno v listopadu na AVU Vědecko-výzkumné pracoviště (VVP AVU), jehož dlouhodobým záměrem se stal výzkum českého poválečného a současného umění

Další novinky

VVP AVU 2014