O VVP AVU

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na dějiny umění, teorii a jejich interdisciplinární přesahy.

V České republice je prvním výzkumným pracovištěm svého druhu založeným v rámci vysoké umělecké školy. Svou činností doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kateder dějin umění na českých univerzitách i dalších státních a soukromých školách, muzejních a galerijních institucí a iniciativ.

VVP AVU bylo pod vedením Jiřího Ševčíka založeno v roce 1997 díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na posílení vědy a výzkumu na vysokých uměleckých školách.

Cílem VVP AVU je přispět k rozvoji poznání lokálního vývoje dějin výtvarného umění a k jeho uvedení do širších mezinárodních souvislostí.

Archiv a knihovna VVP AVU jsou přístupné k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě.

Další novinky

VVP AVU 2014