Zaměstnanci

Pavlína Morganová
vedoucí VVP AVU
prorektorka pro studijní záležitosti
členka katedry teorie a dějin umění
e-mail: pavlina.morganova@avu.cz

Zuzana Krišková
samostatná vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: zuzana.kriskova@avu.cz

Terezie Nekvindová
samostatná vědecko-výzkumná pracovnice
členka Katedry dějin a teorie umění
e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

Sláva Sobotovičová
technická pracovnice (externí spolupráce)
správkyně videoarchivu VVP AVU
e-mail: slavka.sobotovicova@avu.cz

Dagmar Svatošová
samostatná vědecko-výzkumná pracovnice, výkonná redaktorka Nakladatelství AVU
e-mail: dagmar.svatosova@avu.cz

Anežka Bartlová
šéfredaktorka odborného časopisu Sešit
e-mail: anezka.bartlova@avu.cz

Eva Ellingerová
kancléřka AVU
asistentka VVP AVU
e-mail: eva.ellingerova@avu.cz

Martin Škabraha
redaktor odborného časopisu Sešit (externí spolupráce)
email: martin.skabraha@avu.cz

Na VVP působili:

Jiří Ševčík
Tomáš Dvořák
Edith Jeřábková
Eva Krátká
David Kulhánek
Václav Magid
Monika Mitášová
Zuzana Scholzová
Blanka Švédová
Jan Zálešák
Jakub Stejskal

Další novinky

VVP AVU 2014