Karel Malich. Wires | Dráty

2005 / Kompletní soupis drátěných objektů Karla Malicha.

Vydalo VVP AVU, Praha 2005, v rámci projektu GRAVITY. Art Religion Science, EU Culture 2000.

Obálka

Obálka

Publikace „Karel Malich. Wires | Dráty “ vznikla v rámci mezioborového projektu Gravity / Art. Religion. Science, podpořeného v letech 2002 až 2005 programem Evropské unie Culture 2000, který zahrnoval spolupráci několika evropských badatelských institucí zaměřených na studium teorie a dějin umění, příbuzných humanitních disciplín a teologie. Byl spojen společným tématickým problémem „gravitace / beztíže“ a jeho reflexí v jednotlivých kulturních oblastech.

Obálka - vnitřní strana

Obálka – vnitřní strana

VVP AVU se účastnilo vlastním specifickým projektem, který posunul obecné zadání grantu do konkrétní polohy. Gravitace jako fyzikální jev i jako přenesený atribut zemské či tělesné tíhy působí v polaritním napětí s fenoménem beztíže. Oba tyto fenomény se odrážejí v lidské zkušenosti odnepaměti a zejména ve 20. století byly podstatně přeformulovány v souvislosti s vědeckým poznáním a rozvojem technologií. VVP AVU se rozhodlo zapojit do projektu významného českého umělce Karla Malicha, který ve své tvorbě pracuje s konceptuálně dematerializovanou podobou uměleckého díla.

Odpoutaná krajina IV, 1973-74, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Odpoutaná krajina IV, 1973-74, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Drátěné objekty jsou těžištěm tvorby Karla Malicha v 70. a 80. letech 20. století. Ačkoli byly jednotlivě poměrně často vystavovány, jejich komplexní zpracování dosud chybělo.

VVP AVU vydává publikaci, která obsahuje kompletní soupis a fotodokumentaci těchto drátěných objektů spolu s úvodními texty, výběrem kreseb ze skicáků a soubory dosud nepublikovaných uměleckých fotografií Roberta Buchara a dokumentárních fotografií Jiřího Ševčíka pořízených v Malichově ateliéru v 70. a 80. letech.

Energie, 1973-74, verze z 1995, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Energie, 1973-74, verze z 1995, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Událost na kruhu v proudu energie, 1973, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Událost na kruhu v proudu energie, 1973, soukromá sbí­rka, foto H. Hamplová

Projekt VVP AVU mohl být realizován jen díky ochotě a spolupráci Karla a Hany Malichových. Poděkování patří také hlavním organizátorům, Eleonoře Louis a Dr. Johannesu Rauchenbergovi, za vedení celého projektu Gravity / Art. Religion. Science.

Kniha je orientována nejen na české publikum, ale i na mezinárodní okruh zájemců o české umění druhé poloviny 20. století.

Obsah

  • Úvod
  • Jiří Ševčík. Turbulence
  • Dráty
  • Robert Buchar. Fotografie, 1973
  • Jiří Ševčík. Fotografie z 80. let
  • Výběr kreseb ze skicáků
  • David Kulhánek. Události
  • Katalog
  • Biografie a výběr výstav
  • Výběrová bibliografie

» Koupit knihu

Kniha se slevou za 300,- Kč k dostání na VVP AVU, Škola architektury, U Akademie 4, Praha 7, 1. patro.

Další novinky

VVP AVU 2014