Sešit

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na abstrakty příspěvků do čísla 31/2021 s tématem:  Architektura a hlas lidu

Hostující editor tematického čísla: Hubert Guzik (FA ČVUT)

Tématem chystaného čísla Sešitu je vztah architektů a uživatelů architektury v zemích tzv. východního bloku.

Na obou stranách železné opony se architekti, urbanisté, sociologové a plánovači ptali, nakolik při navrhování zohledňovat hlas laické veřejnosti. Pro připravované číslo hledáme historické i teoretické příspěvky vztahující se k otázce, jak vlastně pracovala architektonická expertiza s uživateli a obyvateli staveb v socialistických zemích. Nakolik byli architekti a plánovači ochotní naslouchat hlasu lidu? Přispěl případný dialog k redefinování samotné profese architekta a posunům v názorech veřejnosti? Zajímají nás oficiální dobové průzkumy veřejného mínění či rozbory potřeb, přání a představ uživatelů architektury. Uvítáme ale i příspěvky o polooficiálních aktivitách, během nichž architekti spolupracovali přímo s konkrétními komunitami a často poprvé testovali metody architektonické participace. Chceme zjistit, nakolik sociologicko-architektonická expertiza ovlivnila bytové politiky socialistických států a v neposlední řadě také to, co z této expertizy přetrvalo po roce 1989. 

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Termín zaslání abstraktů: 5. března 2021

Termín rozhodnutí o přijetí návrhů: 15. března 2021

Termín odevzdání hotových textů: 31. května 2021

Redakce ráda zodpoví dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“ (http://vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/).
Abstrakty zasílejte na e-mail: sesit.redakce@gmail.com 

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2021.

Téma: není určeno, reflexe nedávného a současného umění
Jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Termín zaslání textů v délce 15-25NS: 31. října 2020

podrobnosti najdete v přiloženém souboru, dotazy zasílejte na email redakce: sesit.redakce@gmail.com

call for papers_netema-2021

obal

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 28

2020 / Periodikum zaměřené na teoretické a kritické texty reflektující současné umění.

Dvacáté osmé číslo odborného recenzovaného časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny nabízí tentokrát poměrně užší rozptyl zaměření jednotlivých studií a recenzí knih, než bývá u netematických čísel zvykem.
Uvádíme jej recenzí knihy Networking the Bloc (2019) od Klary Kemp-Welch, Jan Wollner se zaměřuje na to britská badatelka přistupuje k experimentálnímu umění 60.–80. let. V další ze studií píše Johana Lomová o závažnější stránce „zlatých šedesátých“, když zkoumá, jak fungovala cenzury v dobových výtvarných časopisech. Kritickému přemýšlení o úloze architektury se věnují další tři studie. Michaela Janečková píše o konceptu energetismu, jak jej chápal Karel Janů. Karolina Jirkalová rozebírá dopady a dosahy tzv. Usnesení č. 333/1982 Sb. o stavebnictví. O současných hranicích a možnostech architektury a designu pak píše Klára Peloušková. Číslo uzavíráme recenzí antologie Euroamerické architektonické myšlení (2018) od slovenského teoretika architektury Mariana Zervana.

Call for papers

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na abstrakty příspěvků do tematického čísla pro rok 2020 – téma Možnosti marxistické interpretace umění. Uzávěrka pro abstrakty je do 30. června 2019.

1. stránka z celkem 3123

Další novinky

VVP AVU 2014