Publikační zásady

Zodpovědnost autora/autorky

Publikování v periodiku není zpoplatněno. Příspěvky aspirující na status recenzované odborné studie jsou přijímány do recenzního řízení na základě dodržení následujících pravidel:

Na zařazení do recenzního řízení není obecný nárok, redakce může odmítnout postoupení textu do recenzního řízení, jestliže jej shledá nevhodným vzhledem k tematickému zaměření periodika či z jiných důvodů.

Autoři a autorky zaslaných odborných studií jsou povinni přistoupit na proces recenzního řízení, které probíhá formou „double blind“, kdy recenzent*ka ani autor*ka neznají navzájem svá jména a postavení. Autoři a autorky mají odpovědnost za opravu chyb a nepřesností, na něž upozorní recenzent*ka anebo redakce periodika. Stejně tak jsou zodpovědní za úplné uvedení všech zdrojů, z nichž čerpali při psaní textu či provádění výzkumu, a to i v případě nerencenzovaných textů (diskusních příspěvků, rozhovorů, esejů či recenzí), dále jsou zodpovědní za řešení reprodukčních práv doprovodných ilustrací (po konzultaci s redakcí je možná případná finanční spoluúčast Sešitu). Autoři a autorky odborných studií musí prokázat originální přínos danému oboru.

Autoři a autorky zasláním studie redakci souhlasí s publikováním a prohlašují, že zaslaný text nebyl dosud publikován v jiném periodiku (v českém ani jiném jazyce).

Recenzní řízení

Všechny odborné studie určené k publikování prochází recenzním řízením („double blind“, viz výše), výjimkou jsou recenze knih, příspěvky diskusního charakteru, rozhovory a překlady, vybírané a zadávané výhradně redakcí časopisu.

Recenzenti a recenzentky jsou pečlivě vybíráni a oslovováni redakcí s ohledem na maximální zachování anonymity a možné konflikty zájmů v rámci daného oboru, pracoviště a případných společných projektů s autorem/autorkou recenzované studie. Účastníci recenzního řízení zůstávají po celou dobu řízení ve vzájemné anonymitě, již zajišťuje komunikace s redakcí. Recenzní posudek má být objektivní, formulovaný jako doporučení pro zkvalitnění posuzovaného textu (viz „Pro recenzenty a recenzentky“).

Etické zásady publikování

Redakce má právo podniknout potřebné kroky v případě, že existuje podezření z neetického postupu v rámci prezentovaného výzkumu, podezření z plagiování či zneužití cizího výzkumu. Pokud je takové jednání zjištěno, redakce musí jednat bezprostředně a snažit se o nápravu formou stažení příspěvku z recenzního řízení či publikačního procesu, případně formou doplnění chybějících informací anebo uvedení na pravou míru – a to formou podle uvážení redakce.

Copyright

Autoři a autorky mají výhradní právo na texty, které publikovali v periodiku. Grafická úprava (tištěné i online verze) je autorským dílem grafického designéra.