Redakční rada

Redakční rada je poradním orgánem, který se schází jednou ročně. Je složena z uznávaných českých i mezinárodních odborníků a odbornic.

Sven Spieker

University of California, Santa Barbara, USA

Dr Maja Fowkes

Dr Reuben Fowkes

University College London, Velká Británie

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ČR

doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR

Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.

Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČR

Mgr. Edith Jeřábková

Les + PLATO, Ostrava, ČR

doc. Mgr. Václav Magid

Akademie výtvarných umění v Praze a FaVU VUT v Brně, ČR

doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě, SR

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

Institut tvůrčí fotografie + Slezská univerzita v Opavě, ČR

doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

Katedra teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze, ČR

Mgr. Jakub Bulvas Stejskal, Ph.D.

Seminář dějin umění, MUNI Brno, ČR

doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, ČR