Redakční rada

Sven Spieker

University of California, Santa Barbara, USA

Maja and Reuben Fowkes

University College London, Velká Británie

Milena Bartlová

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ČR

Edith Jeřábková

Les + PLATO, Ostrava, ČR

Daniel Grúň

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR

Hubert Guzik

Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČR

Václav Magid

Akademie výtvarných umění v Praze a FaVU VUT v Brně, ČR

Mária Orišková

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě, SR

Tomáš Pospěch

Institut tvůrčí fotografie + Slezská univerzita v Opavě, ČR

Tomáš Pospiszyl

Katedra teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze, ČR

Jakub Stejskal

Seminář dějin umění + CRAACE, MUNI Brno, ČR

Jan Zálešák

Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, ČR

Redakce

Martin Škabraha

Šéfredaktor, VVP AVU, Praha, ČR

Anežka Bartlová

Redaktorka, VVP AVU, Praha, ČR

Pavlína Morganová
Terezie Nekvindová
Dagmar Svatošová

VVP AVU, Praha, ČR

Eva Ellingerová

Administrativa

Grafika

Štěpán Marko

Grafický design Sešitu