Sešit 16 2014

Šestnácté číslo Sešitu přináší tři studie tematizující různé podoby výtvarné avantgardy padesátých a šedesátých let, glosu věnovanou filosofické interpretaci fotografie a recenzi na architektonickou publikaci. Hana Buddeus v článku, vycházejícím z příspěvku na loňské konferenci VVP AVU „Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce“, porovnává různé přístupy k fotografické dokumentaci happeningu, přičemž zdůrazňuje význam jeho legendárních předchůdců Jacksona Pollocka a Vladimíra Boudníka. Tomáš Pospiszyl na základě studia korespondence Jiřího Koláře a dalších archivních pramenů osvětluje peripetie kontaktů mezi československými umělci a hnutím Fluxus v šedesátých letech minulého století. Vítězka prvního ročníku studentské soutěže o nejlepší odborný článek Lenka Brabcová Kršiaková nabízí interpretaci tvorby Daniela Burena prostřednictvím pojmového aparátu převzatého z knihy Miroslava Petříčka Myšlení obrazem. Tomáš Koblížek v textu „François Laruelle o fotografii“ reaguje na Laruellovu knihu Koncept nefotografie, jejíž teze konfrontuje s literárními postupy Alaina Robbe-Grilleta. Číslo uzavírá Jana Pavlová s recenzí antologie editorky Moniky Mitášové Oxymorón a pleonasmus II.

Obsah

Tomáš Pospiszyl

Jiří Kolář a Fluxus

Jiří Kolář, Fluxus, George Maciunas, Milan Knížák, mezinárodní umělecké kontakty, experimentální umění

Hana Buddeus

Fotografické podmínky happeningu

fotografická dokumentace, happening, dějiny umění, Allan Kaprow, Milan Knížák, Jackson Pollock, Vladimír Boudník

Lenka Brabcová Kršiaková

Myšlení obrazem Daniela Burena

obrazovost obrazu, řez skutečností, Daniel Buren, rámy a hranice, Miroslav Petříček

Tomáš Koblížek

Laruelle o fotografii

Jana Pavlová

Monika Mitášová (ed.), Oxymorón a pleonasmus II.

Recenze publikace:

Monika Mitášová (ed.), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Praha: Zlatý řez 2012, 455 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

88

ISSN

1802-8918