Sešit 18 2015

V přítomném čísle Sešitu otiskujeme dvě studie z oblasti experimentální poezie, ta třetí se zaměřuje na konvergence mezi současným vizuálním uměním a oblastí profesionálního tance. Číslo tradičně uzavírá recenze na významnou odbornou publikaci. Jan Wollner sleduje paralely mezi deníkovými texty Pavla Juráčka, experimentální poezií propagovanou Bohumilou Grögerovou a Jiřím Hiršalem či literárněvědnými zkoumáními Jiřího Pechara a psychiatrickým diskursem, aby poskytl vhled do rozporuplných způsobů užití pojmu „experiment“ v kulturním životě Československa na konci šedesátých let. K experimentální poezii této dekády se obrací také Ondřej Buddeus ve své studii zaměřené na osobnost norského básníka Jana Erika Volda. Podle Buddeuse jazykové permutace nebo dekonstrukce básnické subjektivity, které nacházíme v tvorbě tohoto autora, organicky vyplývaly z étosu skandinávské literární neoavantgardy. Viktor Čech dává rostoucí popularitu tance a choreografie v současném vizuálním umění do souvislosti s širším fenoménem tzv. „archivního impulsu“, v jehož rámci se dnešní umělkyně a umělci obracejí k rekonstrukci a rekontextualizaci odkazu moderního umění. Hubert Guzik ve své recenzi charakterizuje loňské vydání antologie Věci a slova jako „průkopnické“. Vytýká ale této publikaci, že v ní kromě zastoupených hlasů kulturní avantgardy chybí hlasy avantgardy technické nebo ekonomické.

Obsah

Jan Wollner

Hranice experimentu

experiment, "normalizace", šedesátá léta, filmový experiment, experimentální poezie, Pavel Juráček, Bohumila Grögerová a Josef Hiršal, Václav Havel, Jiří Pechar

Ondřej Buddeus

Obsazování struktury významem. Jan Erik Vold a hranice experimentu v norské literatuře šedesátých let

Jan Erik Vold, poválečná literatura, norská poezie, experimentální poezie, permutace, skandinávská neoavantgarda

Viktor Čech

Choreografický moment, archiv a moderna

současný tanec, choreografie, Sharon Lockhart, Kelly Nipper, modernismus, archivní impuls

Hubert Guzik

Kánon a ti druzí

Recenze publikace:

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Praha: VŠUP 2014, 572 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

76

ISSN

1802-8918