Sešit 3 2007

Sešit č. 3 je věnován třem otázkám, které tvořily leitmotivy dvanáctého ročníku výstavy documenta v Kasselu: „Je modernita naší antikou?“, „Co je holý život?“ a „Co dělat?“. Tyto tři otázky byly položeny vybraným českým myslitelům a publicistům pohybujícím se mimo oblast současného umění. Vedle původních příspěvků od Michaela Hausera, Martina Škabrahy a Tomáše Samka v čísle najdete překlady několika textů z projektu documenta 12 magazines, jež byly vybrány tak, aby osvětlily, prohloubily či problematizovaly tři leitmotivy.

Obsah

Michael Hauser

Odpovědi na tři otázky. documenta 12

John Roberts

Avantgardy po avantgardismu

Klaus Ronneberger

Holý život nebo pouhá existence?

Tomáš Samek

Dvě otázky německé Documenty neboli Dvakrát o veřejném prostoru

Esther Leslie

Dělat něco a nedělat nic

Slavoj Žižek

Rezistence je kapitulace

Hakim Bey

Nietzsche a dervišové

Jazyk

čeština, angličtina

Počet stran

80

ISSN

1802-8918