Sešit 4–5 2008

Tématem dvojčísla 4-5 Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny za rok 2008 je odkaz umělecko-politického hnutí Situacionistická internacionála (1957-1972) a jeho relevance pro dnešek. Tématu se dotýká jeden primární a tři sekundární texty (z nich jeden původní a dva překlady). Další obsah čísla tvoří články (čtyři původní a tři přeložené), které dál rozvádějí některé motivy související s tématem (problematika reprezentace, intervence do každodennosti, politická angažovanost umění), a to jednak v kontextu reflexe umění a každodenního života v reálném socialismu, jednak v rámci kritiky některých projevů současného českého umění.

Obsah

Editoriál

Guy Debord

Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence

Václav Magid

Konstruovaná situace a její okamžik v čase

Jonathan Crary

Spektákl, pozornost, protipaměť

Steven Best, Douglas Kellner

Debord a postmoderní obrat: nové etapy spektáklu

Boris Groys

Umění ve věku biopolitiky. Od uměleckého díla k dokumentaci umění

Boris Groys

Postskript ke Komunistickému postskriptu

Tomáš Dvořák

Kompot zn. unheimlich

Radim Hladík

Bůh chraň historii

Vlídná Kateřina?

Tomáš Pospiszyl

Popírání Ponětovic

Jakub Stejskal

Od příslibu k záruce: Estetika ironie a afirmativní umění

Jazyk

čeština

Počet stran

175

ISSN

1802-8918

Distributor Kosmas