Sešit 10 2011

Charakteristikou prvního letošního čísla Sešitu je zvýšený důraz na „příbuzné zóny“ zmíněné v jeho názvu. Číslo otevírá přehledový text Karla Stibrala o bio artu. Další „příbuznou zónu“ reprezentují dva texty z teorie či filosofie literatury. Studie Petra Koťátka, jenž nachází v literatuře přístupy blízké konceptuálnímu umění, vychází z příspěvku, který autor přednesl na konferenci „Důsledky konceptualismu“, uspořádané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU na jaře tohoto roku. Esej Tomáše Koblížka „Výpověď a singularita“ vypracovává vizi literární vědy, odvíjející se od pojetí výpovědi u Émila Benvenista, přihlíží ale rovněž k pojetí jedinečného významu zformulovanému v Barthesově Světlé komoře. Zařazením překladu práce „Altermoderna“ Nicolase Bourriauda pokračujeme ve zveřejňování programatických kurátorských textů z poslední doby. Recenze Václava Magida se věnuje loni vydané antologii Co je umění? mapující diskusi nad možností definovat umění v angloamerické filosofii druhé poloviny dvacátého století.

Obsah

Karel Stibral

Bio art. Živé organismy a biologie v umění

bio art, biotech art, transgenní umění, evoluce a umění, umění a biologie, živé organismy v umění

Petr Koťátko

Umělecké dílo konceptuální (radikální konceptualismus v literatuře)

konceptualismus, pojmový aparát, interpretace, umělecká funkce, vztah textu a díla

Tomáš Koblížek

Výpověď a singularita

Roland Barthes, Émile Benveniste, promluva/výpověď, strukturalismus, diskursivní lingvistika, singularita

Nicolas Bourriaud

Altermoderna

altermoderna, Trienále Tate, modernismus, postmodernismus, heterochronie, viatorizace, nomádismus, alterglobalizace, W. G. Sebald

Václav Magid

Denis Ciporanov – Tomáš Kulka (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století

Recenze publikace:

Denis Ciporanov – Tomáš Kulka (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, 440 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

115

ISSN

1802-8918