Sešit 11 2011

V jedenáctém čísle Sešitu publikujeme další tři texty, které původně zazněly na letošní výroční konferenci VVP AVU s názvem „Důsledky konceptualismu“. Karel Císař ve svém eseji „Fotografie po konceptuálním umění“ porovnává dva způsoby interpretace dopadu konceptualismu na fotografii, jeden načrtnutý Jeffem Wallem v jeho vlivném textu „Znaky lhostejnosti“ a druhý vypracovaný Rosalind Krauss v pracích z minulého desetiletí. Jan Zálešák se v článku, „Bod zlomu. Hledání sociálního obratu v českém umění“ koncentruje na výstavy z let 1997 až 1999, které podle něj představují zásadní milník v procesu legitimizace otevřeně sociálně a politicky angažovaných uměleckých projektů. Daniel Grúň se v textu „Archív umelca – paralelná inštitúcia alebo prostriedok seba-historizácie?“ zaměřuje na různé způsoby práce s médiem archivu umělce v prostoru střední a východní Evropy. Číslo uzavírá překlad textu pařížského uměleckého kolektivu skrývajícího se pod pseudonymem Claire Fontaine, který kriticky analyzuje změny umělecké subjektivity vlivem tržních podmínek světového uměleckého provozu.

Obsah

Karel Císař

Fotografie po konceptuálním umění

fotografie, konceptuální umění, médium, Rosalind Kraus, Jeff Wall

Jan Zálešák

Bod zlomu. Hledání sociálního obratu v českém umění

angažovaná umělecká praxe, autonomie umění, umění ve veřejném prostoru, new genre public art

Daniel Grúň

Archív umelca – paralelná inštitúcia alebo prostriedok seba-historizácie?

archiv, umělecký archiv, sebe-historizace, východní Evropa

Claire Fontaine

Ready-made umělci a lidská stávka. Několik upřesnění

ready-made, lidská stávka, zaměnitelné singularity, Giorgio Agamben, Nicolas Bourriaud, Jacques Rancière, Walter Benjamin, Bartleby
Jazyk

čeština

Počet stran

100

ISSN

1802-8918