Sešit 12 2012

Dvanácté číslo Sešitu obsahuje čtyři texty, z nichž se každý vztahuje k jiné oblasti vizuální kultury. Studie teoretičky architektury Martiny Sedlákové „Mezi abstraktním a konkrétním. Tadao Andó a jeho pojetí architektonického prostoru“ zkoumá Andóovy tematizace vztahu „abstraktního“ a „konkrétního“, dialektiku prázdnoty a plnosti či jeho jedinečnou kulturní polohu na průsečíku vlivů japonské tradiční a západní moderní architektury. Nina Vrbanová ve svém článku „Verejné súkromie ako model neokonceptuálného umenia“ na tématu „veřejného soukromí“ ilustruje svou tezi, že charakteristickým znakem neokonceptualismu je determinace volby výrazových prostředků obsahem, a že se tudíž nejedná o styl, ale o strategii. Text Karla Císaře „Dějiny současného umění v zúženém poli“ je kritickým komentářem domácí teoretické reflexe postmoderny ve vizuálním umění, vyprovokovaným antologií České umění 1980-2010. Konečně Jeff Wall ve své rozsáhlé eseji „‚Známky lhostejnosti‘. Aspekty fotografie (jako) konceptuálního umění“ poukazuje na historické paradoxy hledání uměleckého statusu fotografie.

Obsah

Martina Sedláková

Mezi abstraktním a konkrétním. Andóovo pojetí architektonického prostoru

prostor, architektura, zeď, světlo

Nina Vrbanová

Verejné súkromie ako model neokonceptuálneho umenia

současná estetika, vizuální umění, neokonceptualismus, veřejné soukromí

Karel Císař

Dějiny současného umění v zúženém poli

Rosalind Kraus, postmoderna, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, modernismus, dějiny umění, české umění

Jeff Wall

„Známky lhostejnosti“. Aspekty fotografie (jako) konceptuální umění

konceptuální umění, fotografie, dějiny fotografie, fotokonceptualismus
Jazyk

čeština

Počet stran

100

ISSN

1802-8918