Sešit 14 2013

Tři studie obsažené ve čtrnáctém čísle Sešitu vzešly z příspěvků na konferenci „Mezi Východem a Západem. Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?“, která se konala v listopadu roku 2012 na půdě pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Milena Bartlová v textu „Punkva. Kde je marxismus v českých dějinách umění?“ zkoumá osudy marxistické metody v českém poválečném dějepisu umění. Jan Wollner se ve studii „Prostor k rozlišení“ pokouší rekonstruovat „diskusi o prostoru“, jež se odehrávala v šedesátých letech kolem Jana Patočky. Martina Pachmanová upírá pozornost na Chalupeckého psaní o ženách a ženskosti v umění. Studie doplňuje rozhovor s Rostislavem Šváchou, věnovaný vývoji metodologie českého dějepisu umění po roce 1948. Číslo uzavírá recenze knihy Tiché revoluce uvnitř ornamentu Lady Hubatové-Vackové od Tomáše Jirsy.

Obsah

Milena Bartlová

Punkva. Kde je marxismus v českých dějinách umění?

marxismus, dějiny umění, metodologie, historiografie, ikonologie, Jaromír Neumann, Československo

Jan Wollner

Prostor k rozlišení

filosofie, fenomenologie, Jan Patočka, prostor, sochařství, architektura, teorie architektury, dějiny umění

Martina Pachmanová

Mlčení o feminismu a ženskost jako výtvarná hodnota. České umělkyně očima Jindřicha Chalupeckého

"ženské umění", feminismus, Jindřich Chalupecký, české poválečné umění, Východ, Západ

Václav Magid, Jakub Stejskal

Metodologie jako sen a program. S Rostislavem Šváchou o reflexi metod dějin umění v poválečném Československu

historiografie umění, poválečné Československo, metodologie, dějiny umění, marxismus

Tomáš Jirsa

Od pavoučích sítí k přiznání avantgardy. Archeologie ornamentální scény

Recenze publikace:

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930, Praha: VŠUP 2012, 288 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

71

ISSN

1802-8918