Sešit 15 2013

V patnáctém čísle Sešitu pokračujeme ve zveřejňování studií, jež vzešly z příspěvků přednesených na konferenci „Mezi Východem a Západem. Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?“. Beata Jablonská seznamuje s napínavou diskusí o roli obrazu „More“ Júlia Kollera v souvislostech zrodu konceptualismu na Slovensku. Josef Ledvina ve své sondě do dobové debaty ukazuje, že „historická pravda“ postmoderního umění tkví v samotné podobě sporu o jeho definici. S tematikou konference souzní text Pavlíny Morganové „Smysl slova spočívá v jeho použití. Jiří Kolář – Yoko Ono“. Poslední studií v čísle je text Kariny Pfeiffer Kottové „Institucionální avantgarda“, který se zaměřuje na aktuální sebekritické strategie výstavních a sbírkotvorných institucí současného umění. Číslo uzavírá recenze Ondřeje Buddeuse na letos vydanou antologii editorky Evy Krátké Česká vizuální poezie. Teoretické texty.

Obsah

Beata Jablonská

Spor o slovenské „More“

konceptuální umění, slovenské umění, Július Koller, konceptuální malba, Tomáš Štrauss, Jana Geržová, Aurel Hrabušický

Josef Ledvina

K historické pravdě postmoderního umění

postmodernismus, osmdesátá léta, Jana a Jiří Ševčíkovi, nová malba, umělecká kritika, teorie umění

Pavlína Morganová

Smysl slova spočívá v jeho použití. Jiří Kolář – Yoko Ono

Jiří Kolář, Fluxus, experimentální poezie, koláž, Yoko Ono, "event scores"

Karina Kottová

Institucionální avantgarda

nový institucionalismus, bílá krychle, transformace, hybridizace, publikum, participace

Ondřej Buddeus

Eva Krátká, Česká vizuální poezie. Teoretické texty

Recenze publikace:

Eva Krátká, Česká vizuální poezie. Teoretické texty, Brno: Host 2013, 308 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

94

ISSN

1802-8918