Sešit 17 2014

Číslo 17 je obsahově rozkročeno mezi dvěma hlavními tematickými okruhy, pojmem experiment a postinternetovým uměním. První blok textů tvoří dvě původní odborné studie a rozhovor, jež vycházejí z příspěvků prezentovaných 19. února 2014 na konferenci „Hranice experimentu“ na UMPRUM. Úvodní teoretická úvaha Kamila Nábělka je věnována analýze pojmu experiment a jeho odlišného použití ve vědě a umění. Na pojetí experimentu v oblasti architektury a urbanismu se zaměřuje Markéta Žáčková v případové studii věnované činnosti Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v období reálného socialismu. K možnostem experimentování v literatuře, zejména s ohledem na francouzský nový román a experimentální poezii šedesátých let, se vyslovuje Jiří Pechar v rozhovoru s organizátory zmíněné konference Johanou Lomovou a Janem Wollnerem. Tématu postinternetového umění jsou věnovány dva texty. Václav Magid uvádí aktuální debatu kolem pojmu postinternetu do interpretačního rámce kritické teorie. Posledním textem čísla je překlad úvahy umělce Artieho Vierkanta „Objekt obrazu po internetu“ z roku 2010, jenž může být považován za jakýsi manifest tohoto uměleckého trendu.

Obsah

Kamil Nábělek

Poznámky k pojmu experiment a jeho roli v kriticko-teoretickém diskursu

experiment, umělecký experiment, moderní umění, tacitní vědění, systémy poznání

Markéta Žáčková

„Byl sice jistý plán…“. Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA) a experimentální bytová výstavba přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století

Výzkumný ústav výstavby a architektury, Stavoprojekt, socialismus, Československo, Brno, architektura, urbanismus, územní plánování, investiční výstavba, komplexní bytová výstavba, teorie architektury a urbanismu, experiment

Johana Lomová, Jan Wollner

S Jiřím Pecharem o literárním experimentu

experiment, experimentální literatura, literární teorie, překlad, nový román

Václav Magid

Ozvěny špatného smíchu. Postinternetové umění a kulturní průmysl

postinternet, kulturní průmysl, kolektiv DIS, akceleracionismus

Artie Vierkant

Objekt obrazu po internetu

postinternet, internet, současné umění, digitální média, vizuální kultura
Jazyk

čeština

Počet stran

119

ISSN

1802-8918