Sešit 19 2015

Za nejširší společný jmenovatel textů zahrnutých v čísle 19/2015 můžeme označit reflexi paradigmatické změny mezi vrcholným modernismem, spojeným s formalistickou teorií umění a konceptem specifičnosti média, a poválečnou neoavantgardou, jež se chtěla rozejít s takto chápanou estetickou autonomií umění (konceptualismus, akční umění). Tato změna měla poněkud odlišnou náplň a průběh na západní a na východní straně železné opony, což vybízí k převaze komparativního přístupu ve zkoumání dotyčného období. Původní texty obsažené v tomto čísle jsou uspořádány s ohledem na chronologický vývoj dané problematiky. Tomáš Hříbek vzájemně konfrontuje modernistické teorie uměleckého díla u Greenberga a Mukařovského, přičemž se ptá na limity a specifika formalismu. Michaela Brejcha v návaznosti na článek Diarmuida Costella (Sešit, 2009, č. 6–7, s. 44–66) kritizuje formalistickou teorii umění za její zúžení odkazu kantovské estetiky a navrhuje možnost, jak zahrnout konceptuální tvorbu pod estetickou koncepci umění. Rozhovor Pavlíny Morganové s Robertem Wittmannem představuje činnost a postoje jedné z neprávem opomíjených postav hnutí Aktual. Milena Bartlová se ve své „Srovnávací recenzi“ věnuje posledním knižním publikacím Karla Císaře a Tomáše Pospiszyla.

Obsah

Tomáš Hříbek

Český Greenberg? Mukařovský a estetický formalismus

Clement Greenberg, Chalupecký, Mukařovský, esencialismus, formalismus, autonomie umění

Michaela Brejcha

Ke konceptu mediální specificity a kantovské interpretaci konceptuálního umění

konceptuální umění, formalismus, specifičnost média, Diarmuid Costello, Clement Greenberg, Immanuel Kant, estetická norma

Pavlína Morganová

Otevřete okno a ničím nerušeni naslouchejte skladbě komponované životem. Několik otázek Robertu Wittmannovi

akční umění, konceptuální umění, Fluxus, Aktual

Milena Bartlová

Srovnávací recenze

Srovnávací recenze publikací:

Karel Císař, Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění. Praha: VŠUP 2014, 253 s.

Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění. Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Praha: tranzit.cz 2014, 207 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

85

ISSN

1802-8918