Sešit 20 2016

Jádro čísla tvoří tři studie navazující na mezinárodní konferenci „Art Criticism 2.0“, která proběhla v listopadu minulého roku v rámci doprovodného programu Ceny Věry Jirousové. Článek Elisy Ruscy upozorňuje na úskalí spojená s užitím sociálních médií pro účely umělecké kritiky, kdy odborné posouzení bývá nahrazováno kvantitativním měřením popularity. Eve Kalyva interpretuje zapojení sociálních sítí do současného uměleckého provozu jako aspekt širšího procesu komodifikace kultury v podmínkách neoliberalismu. Sebastian Mühl se věnuje otázce kritického hodnocení výstupů „uměleckého výzkumu“ z hlediska jejich kognitivního a estetického statusu. Zatímco v tištěné verzi časopisu jsou tyto texty dostupné v českém překladu, na webových stránkách Sešitu je možné si je stáhnout v původním anglickém znění. Číslo dále obsahuje překlad textu Luise Camnitzera, ve kterém tato význačná osobnost konceptuálního umění podává výklad proměn pojetí umělecké pedagogiky v průběhu dvacátého století a zároveň formuluje manifest emancipace procesu učení se umění od okovů akademické výuky. Číslo uzavírá recenze Slavomíry Ferenčuhové na monografii Huberta Guzíka věnované fenoménu koldomu v československé architektuře poloviny minulého století.

Obsah

Elisa Rusca

Pád do králičí nory. Umělecká kritika o sociálních sítích a svobodě internetu

umělecká kritika, sociální sítě, sociální média, současné umění, internet

Eve Kalyva

Kde jsem nechala klíče? Přítomný moment kritiky v pluralitě hlasů

umělecká kritika, sociální sítě, současné umění, galerie, muzeum

Sebastian Mühl

Umělecký výzkum jako výzva pro uměleckou kritiku

umělecký výzkum, umělecká kritika, umělecko-kritické soudy, estetická zkušenost, konceptuální umění

Luis Camnitzer

Umělecké myšlení

umělecké myšlení, umělecké školství, umělecké vzdělání, pedagogika, dějiny pedagogiky, současné umění

Slavomíra Ferenčuhová

Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989

Recenze publikace:

Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900-1989. Praha: Zlatý řez 2014, 163 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

90

ISSN

1802-8918