Sešit 21 2016

Dvacáté první číslo Sešitu s tématem „Spekulace a umění“ se věnuje estetickým a umělecko-kritickým implikacím tzv. „spekulativního obratu“ v kontinentální filosofii, reprezentovaného proudy jako spekulativní realismus, nový materialismus, objektově orientovaná ontologie či akceleracionismus. Studie, které tvoří kostru tohoto čísla Sešitu, jsou prvními odbornými publikacemi v českém jazyce, jež se neomezují pouze na zprostředkování základní orientace v dané myšlenkové tendenci, nýbrž původním a kritickým způsobem rozvíjejí její podněty.

V úvodním textu tohoto čísla se Václav Janoščík za pomoci metafory „mapy a území“, kterou přebírá ze stejnojmenného románu Michela Houellebecqua, vyrovnává s filosofií Quentina Meillassouxa a jejím požadavkem vystoupení našeho poznání směrem k „velkému vnějšku“, ležícímu za hranicemi korelace myšlení a objektu. Tomáš Hříbek nabízí kritiku spekulativního realismu a nového materialismu z pozic analytické filosofické tradice, přičemž se detailně zaměřuje na ontologii Grahama Harmana a její důsledky pro estetiku. Studie Martina Kaplického srovnává Harmanovo myšlení s odkazem Alfreda North Whiteheada a přibližuje postavení estetiky ve filosofických systémech obou těchto myslitelů. Lukáš Likavčan za pomocí pojmu „xenoracionality“ obohacuje reflexi místa estetiky v myšlenkovém rámci spekulativního realismu o problematiku vykročení za hranice antropocentrismu, již na jedné straně otevírá ekologická krize a na druhé straně rozvoj umělé inteligence.

Čtyři původní studie jsou doplněny překladem textu Suhaila Malika, který prosazuje vymanění umělecké tvorby z korelacionismu ukotveného v estetické zkušenosti a dochází tak k nezbytnosti zničení současného umění. K tematickému bloku patří také recenze Terezy Stejskalové na antologii Objekt, kterou Václav Janoščík vydal v minulém roce u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v galerii Kvalitář. V druhé recenzi tohoto čísla se Milena Bartlová věnuje otázce „patického“ provázání vědecké aktivity s existenciální situací badatele v knize Josefa Vojvodíka a Marie Langerové Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století.

Obsah

Václav Janoščík

Území a mapa. Spekulativní myšlení a problém Grand Dehors

spekulativní realismus, poststrukturalismus, Quentin Meillassoux, Michel Houellebecq, korelacionismus, grand dehors

Tomáš Hříbek

Realismus, materialismus a umění

Graham Harman, Clement Greenberg, realismus, materialismus, OOO, formalismus

Martin Kaplický

Graham Harman a Alfred North Whitehead: O filosofii, estetice a umění

Graham Harman, Alfred North Whitehead, spekulativní realismus, estetika, umění

Lukáš Likavčan

Estetika, ekologie a Google AI. Předběžný průzkum xenoracionality

Text byl publikován v angličtině.

estetika, racionalita, spekulativní realismus, Quentin Meillassoux, antropocén, umělá inteligence

Suhail Malik

To dá rozum: proč (a jak) zničit současné umění

současné umění, spekulativní realismus, korelacionismus, racionalismus

Tereza Stejskalová

Václav Janoščík (ed.), Objekt

Recenze publikace:

Václav Janoščík (ed.), Objekt, Praha: Kvalitář 2015, 215 s

Milena Bartlová

Josef Vojvodík, Marie Langerová, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století

Recenze publikace:

Josef Vojvodík, Marie Langerová, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, Praha: Argo 2014, 370 s.

Jazyk

čeština, angličtina

Počet stran

142

ISSN

1802-8918