Sešit 22 2017

Nové číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny obsahuje texty, které propojují předměty zájmu a metody dějin umění a filmové vědy. Obě tyto uměnovědné disciplíny v posledních letech čerpají cennou inspiraci z oblasti vizuálních studií, mediální archeologie a dalších mezioborových přístupů, což se zrcadlí i v jednotlivých příspěvcích tohoto tematického čísla. François Albera se v textu Za epistemiologií montáže zabývá montáží nikoliv jako konkrétním filmovým postupem, ale jako širším, různorodě strukturovaným dobovým diskursem. Matěj Strnad sleduje ve své studii různé verze filmu Anémic Cinema Marcela Duchampa, aby své bádání završil otázkami po charakteru filmového díla a tvorbě filmového kánonu. Tomáš Pospiszyl se ve svém textu věnuje raným kolážím Jiřího Koláře a zkoumá, do jaké míry byly zprostředkované filmovými postupy. Esej Václava Krůčka se zaměřuje na pojetí pohybu času či jeho nehybnosti ve filmu Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. Text Kateřiny Svatoňové nahlíží dílo současných českých umělců a umělkyň – Zbyňka Baladrána, Barbory Kleinhamplové, Tomáše Svobody a Adély Babanové – skrze poznatky německé filozofie a teorie médií. Číslo Sešitu uzavírají recenze na knihy Artificial Darkness Noama M. Elcotta a antologii Medienwissenschaft, kterou sestavily Kateřina Krtilová a Kateřina Svatoňová.

Obsah

François Albera

Za epistemografii montáže. Východiska

montáž, střih, dějiny filmu, technologie střihu, Georges Méliès, Gustave Le Gray

Matěj Strnad

Anémic Cinéma – Vybrané osudy

film, verze, distribuce, recepce, Marcel Duchamp

Tomáš Pospiszyl

Filmová montáž a princip montáže v nefilmových oborech. Případová studie: rané koláže Jiřího Koláře

montáž, Jiří Kolář, koláž, film, Arnold Hauser, grafický design, interdisciplinární metodologie, remediace, postmediální stav

Václav Krůček

Maryon

film, čas, pohyb, nehybnost, zrno, modulace, diferenciace

Kateřina Svatoňová

Život v obrazech a odchylující se vidění. Úvahy nad medialitou pohyblivých obrazů v souladu s německou teorií/filosofií médií

teorie a filosofie médií, archeologie médií, intermedialita, výtvarné umění a film, Adéla Babanová, Zbyněk Baladrán, Barbora Kleinhamplová, Tomáš Svoboda

Karel Císař

Noam M. Elcott, Artificial Darkness. An Obscure History of Modern Art and Media

Recenze publikace:

Noam M. Elcott, Artificial Darkness. An Obscure History of Modern Art and Media, Chicago: Chicago University Press 2016, XI + 306

Jazyk

čeština, angličtina

Počet stran

127

ISSN

1802-8918