Sešit 23 2017

Ve dvacátém třetím čísle Sešitu se potkávají tak rozmanité problémové oblasti, jako environmentalismus, bioart, restaurování a počítačové hry. Studie Ondřeje Navrátila se zaměřuje na reflexi environmentálních otázek v českém umění devadesátých let. Pozoruhodným rysem konkrétních projektů, o nichž se zde pojednává, je fakt, že buď nebyly vůbec uskutečněny, nebo se v procesu jejich realizace muselo ustoupit od původní vize. Autor zdůvodňuje neúspěch těchto (převážně importních) environmentálních intervencí obecnou nevraživostí tehdejšího českého kulturního prostředí k angažovanosti v umění. Eva Šlesingerová v textu „Bioart a sciart. Proplétání věcí, těl a technologií“ podává erudovaný vhled do teoretických diskusí doprovázejících umělecké experimenty na hraně živého a neživého nebo lidského a nelidského. Zároveň přichází s kritickou interpretací této tendence, podle níž se jedná o další podobu biomoci, která redukuje člověka a další organismy na jejich biologickou složku, již zároveň podřizuje přísné vědecko-technické kontrole. Recenzní studie Matěje Strnada se věnuje dvěma nedávno publikovaným knihám zaměřujícím se na problematiku konzervování-restaurování, můžeme ji ale číst také jako obecný úvod do teoretických otázek, které se vynořují v souvislosti s úkoly obnovy a uchovávání kulturních artefaktů, nebo jako sondu do stavu debaty v lokálním prostředí. Adam Franc ve své recenzi monografie Heleny Bendové Umění počítačových her nabízí přehled dosavadní reflexe této problematiky v českém prostředí a kritickou analýzu argumentů, pomocí kterých Bendová obhajuje umělecký status počítačových her.

Obsah

Ondřej Navrátil

Umění ve věku environmentalismu. Česká devadesátá

umění, environmentální problematika, angažovanost, devadesátá léta, Newton a Helen Mayer Harrisonovi, Thomas Büsch, Lukáš Gavlovský, Federico Díaz, Jiří Zemánek

Eva Šlesingerová

Bioart a sciart. Proplétání věcí, těl a technologií

Bioart, sciart, nový materialismus, entanglement/propojení, tělo a tělesnost

Matěj Strnad

Pyšníme se takovou kvalitou, že debat nám netřeba

konzervování, restaurování, teorie konzervování, Česká restaurátorská škola

Adam Franc

Médium se vždycky rodí dvakrát. Helena Bendová, Umění počítačových her

Recenze publikace:

Helena Bendová, Umění počítačových her, Praha: NAMU 2016, 354 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

92

ISSN

1802-8918