Sešit 24 2018

Dvacáté čtvrté číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se tentokrát točí kolem otázky co a proč považujeme v umění za nové? Odpovědi najdeme v pěti textech, z nichž každý se dívá na problém z jiného úhlu. Filozof a teoretik umění Kamil Nábělek zkoumá jakým způsobem můžeme uvažovat o uměleckém díle jakožto příkladu? Hledá paralely mezi pojmem exemplární paradigma Giorgia Agambena a koncepcí dialektického obrazu u Waltera Benjamina. Teoretička filmu Sylva Poláková se ve svém příspěvku věnuje luminokinestismu u Zdeňka Pešánka. Alexandra Moralesová se pak textu zaměřuje na současný fenomén uměleckých filmových laboratoří jako na platformu experimentální filmové tvorby, kde po digitální transformaci průmyslové produkce pohyblivých obrazů získává nový život klasický filmový materiál. Poslední studií v tomto čísle je článek Adama France věnovaný dějinám softwarového umění, který sdílí s předchozími dvěma texty snahu odrazit se od dějin konkrétního média k reflexi obecných předpokladů jedné z oblastí dnešní umělecké tvorby. Číslo uzavírá recenze monografie z pera Rey Michalové o Karlu Teigem, kterou pro Sešit napsal Josef Vojvodík. Zatímco nové nevyhnutelně stárne, návraty starého jsou často více než pouhým opakováním.

Obsah

Václav Magid

Editoriál

Kamil Nábělek

Umělecké dílo jako exemplární paradigma a dialektický obraz. Analogie mezi koncepty Giorgia Agambena a Waltera Benjamina

exemplární paradigma, dialektický obraz, analogické myšlení, estetický soud, narativ

Sylva Poláková

Rezonance českého světelného kinetismu

světelný kinetismus, Zdeněk Pešánek, film, výtvarné umění, videoart, architektura, reklama

Alexandra Moralesová

Experimentální film. Vstup do filmové laboratoře a setkání s tělem

experimentální film, fotochemický film, tělesnost, cinefilie, tvůrčí kolektiv, technologie, stroj, participace, sdílení

Adam Franc

Dějiny softwarového umění. Několik historií, několik počátků

softwarové umění, konceptuální umění, digitální umění, software, počítačový virus, destrukce, instrukce

Josef Vojvodík

Rea Michalová, Karel Teige. Kapitán avantgardy

Recenze publikace:

Rea Michalová, Karel Teige. Kapitán avantgardy, Praha: Kant 2016, 597 s.

Jazyk

čeština

Počet stran

127

ISSN

1802-8918