Sešit 25 2018

Aktuální tematické číslo, které jako hostující editorka připravila Pavlína Morganová, je věnováno výstavám, jejich dějinám, formátu a roli, jež mají v současné kulturní produkci. Médium výstavy je od devatenáctého století nástrojem prezentace výtvarných děl a významným prostředníkem komunikace mezi umělcem a divákem. Role výstavy v uměleckém světě posilovala po celé dvacáté století a v současnosti se stala hlavním médiem percepce, legitimizace, ale též institucionalizace výtvarného umění. Jednotlivé texty tohoto vydání se věnují tématu ve velké šíři od zájmu o formát a roli bienálních přehlídek v šedesátých letech, o nichž zde píše Terezie Nekvindová, až po definování nového typu nezávislých organizací, které ve svém textu navrhuje Ana Bilbao. Mimo to najdeme ve dvacátém pátém Sešitu také text Pavlíny Morganové o dosud málo prozkoumaném fenoménu bytových privátních výstav sedmdesátých a osmdesátých let v Československu. Další ze zařazených studií je text Terezy Rudolf, která se na pozadí problematiky vystavování fotografie jako takové zabývá způsoby negalerijní prezentací fotografie u nás v sedmdesátých a osmdesátých letech. Postavě kurátora jakožto spiritu agens se věnuje studie Jany Písaříkové o aktivitách Jiřího Valocha v Domě umění města Brna na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. První z plánovaných dvou tematických čísel věnovaných výstavám uzavírá překlad inspirativního textu Jana Verwoerta „Podivuhodný příběh bienálního umění“.

Obsah

Terezie Nekvindová

"Svět chce Bienále". České a slovenské umění na velkoformátových výstavách v letech 1965–1970

Bienále v Benátkách, Bienále v Sao Paolo, Bienále mladých v Paříži, documenta, československý pavilon, velkoformátové výstavy, dějiny výstav

Jana Písaříková

Neviditelná socha, transcendentní výstava i programované umění. Kurátorské aktivity Jiřího Valocha šedesátých a sedmdesátých let

kurátorské aktivity Jiřího Valocha, Výstava computer graphic, výstava Cybernetic Serendipity, Nové tendence, instalace Bílý prostor v bílém prostoru, Mladí přátelé výtvarného umění, Dům umění města Brna, dokumentace, konceptuální umění, Neviditelná socha Josepha Beuyse

Pavlína Morganová

Bytové výstavy: médium neoficiálního umění sedmdesátých až osmdesátých let

bytové výstavy, "normalizace", neoficiální umění, české umění, sedmdesátá léta, osmdesátá léta

Tereza Rudolf

Druhý plán. Ruiny a výstavy fotografie v osmdesátých letech dvacátého století

výstava, fotografie, instalace, rámec, ruina, osmdesátá a devadesátá léta, postmodernita, genius loci, neoficiální umění, umění ve veřejném prostoru

Ana Bilbao

"Mikrokurátorství. Role SVAO (malých uměleckých organizací) v dějinách vytváření výstav

Text byl publikován v angličtině.

SVAO (malé umělecké organizace), vytváření výstav, současné kurátorství, umělecké instituce, kolektivita, komunita

Jan Verwoert

Podivuhodný případ bienálního umění

bienále, současné umění, globalizace, komunikace
Jazyk

čeština, angličtina

Počet stran

155

ISSN

1802-8918