Sešit 27 2019

Ve dvacátém sedmém čísle Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se sešly texty tematicky velmi různorodé. V úvodu najdeme recenzi Jitky Šosové na antologii textů Art and Theory of post-1989, která obsahuje překlady textů z našeho regionu spolu s úvody zahraničních badatelů. Dalším textem je úvaha Tomáše Pospiszyla o úkolech, které čekají na zpracování dějinami umění postsocialistických zemí. Oba příspěvky se tak vztahují k tématu reflexe naší historie. Marianna Placáková se věnuje problematickému pojmu „ženské umění“ od 80. let do současnosti. Další texty se vztahují k tématu identity: Lenka Veselá řeší otázku zásahů technologie do těla v podobě hormonálního designu a Tomáš Javůrek se zaměřuje na celkovou kybernetizaci naší identity skrze data (a umění), které produkujeme. Lucia Miklošková připravila studii o historii a užití pojmu infra-mince, který do kontextu umění přenesl Marcel Duchamp z oboru teoretické matematiky. Poslední studií v netematickém čísle je text Šárky Lojdové, která se zamýšlí nad známou tezí Arthura C. Danta o konci umění, speciálně se zamýšlí nad tím, jaké jsou zdroje Dantových úvah.

Obsah

Jitka Šosová

Problematické protiklady

Recenze antologie Art and Critical Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe. A critical Anthology
Ana Janevska – Roxana Marcoci (eds.)

Tomáš Pospiszyl

Úkoly pro dějiny umění východní Evropy doby socialismu

dějiny umění, Východní a Střední Evropa, oficiální umění, socialistické umění

Marianna Placáková

Československá zkušenost jako východisko. Feministické umění v období státního socialismu

feministické umění, "ženské umění", feminismus, feministická identita, státní socialismus, Československo

Lenka Veselá

Hormonální design: syntetické hormony a správa života

hormonální design, syntetické hormony, správa života, molekuly s rodem, hormonální fašismus, hormonální kapitalismus, hormonální práce, spekulativní design, kritická fabulace, spekulativní feminismus, materiální feminismy, hormonální spravedlnost, hormonální antropocén

Tomáš Javůrek

Dividuum, data, tatatata

autopoiesis, digitální umění, digitální prostředí, dividuum, data, emergence, komplexita, technologický determinismus, válčení

Lucia Miklošková

Nekonečne tenký rozdiel v predstave Marcela Duchampa

Marcel Duchamp, infra-mince, štvrtá dimenzia, dimenzie, kontinuum, tieň, zrkadlo, pánt, alegória

Šárka Lojdová

K původu teze o konci umění Arthura C. Danta

analytická estetika, Arthur Danto, konec umění, filozofie historie, narativ, Georg W. F. Hegel, Thomas S. Kuhn
Jazyk

čeština

Počet stran

158

ISSN

1802-8918