Sešit 30 2021

Třicáté číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přináší texty na značně různorodá témata. Nejprve Sabrina Muchová v článku nazvaném „Umění a demokratizace“ analyzuje pojem estetické syntézy ve filozofii Albrechta Wellmera a v návaznosti na tohoto představitele kritické teorie se zamýšlí, jak mohou tvorba a recepce uměleckých děl posilovat demokratickou kulturu. Pod názvem „Města na kraji nemocnic“ se skrývá rozsáhlá studie Vojtěcha Märce o tzv. geopatogenních zónách; autor mj. zkoumá, jak se v tomto fenoménu odrážela dobová nespokojenost s pozdně socialistickým přístupem k bydlení, ale i obecnější krize určitého typu modernity. Třetí a poslední recenzovanou studií Sešitu 30/2021 je ohlédnutí Markéty Jonášové za výstavním projektem Frisbee (2004–2006), zasazující tuto prezentaci českého videoartu do kontextu globalizace. Charakter diskusního příspěvku či polemické eseje má text Jozefa Kovalčika „Kde kolidujú súčasné akadémie a umelecká prax?“, v němž autor kriticky reflektuje způsob uměleckého vzdělávání založeného na tradici „mistrovských tříd“. Číslo pak uzavírá recenze Jiřího Tourka na knihu Petera Eisenmana a Elisy Iturbe Lateness, jejímž tématem je „pozdnost“ jako nástroj kritiky v současné architektuře.

V tiráži je uvedeno chybné vročení 30/2020, správně má být uvedeno, že toto číslo je 30/2021. Za uvedenou chybu se omlouváme.

Obsah

Sabrina Muchová

Umění a demokratizace: K několika bodům estetické syntézy Albrechta Wellmera

Albrech Wellmer, estetická syntéza, estetická zkušenost umění, demokratizace

Vojtěch Märc

Města na kraji nemocnic: Geopatogenní zóny jako architektonický a urbanistický fenomén

architektura, parapsychologie, geopatogenní zóny, biopolitika, stavební biologie, proutkařství, postele

Markéta Jonášová

Globalizované krajiny českého audiovizuálního umění: Studie výstavního projektu Frisbee

audiovizuální umění, pohyblivý obraz, globalizace, národní reprezentace, výstavní historie, Frisbee

Jozef Kovalčik

Kde kolidujú súčasné akadémie a umelecká prax?

Akademie výtvarného umění, mistrovský model výuky, avantgardy, participativní umění, individualismus

Jiří Tourek

Lateness a velmi pozdní Eisenman

Recenze publikace:

Peter Eisenman – Elisa Iturbe, Lateness, Princeton: Point 2020, 120 stran

Jazyk

čeština

Počet stran

160

ISSN

1802-8918