Sešit 6–7 2009

Dvojčíslo 6-7 Sešitu je věnováno estetice a jejímu komplikovanému vztahu k současnému vizuálnímu umění a kultuře obecně. Estetika se hlásí k přesvědčení, že existuje specifický modus vztahu člověka ke světu, který umělecké techniky mají za cíl prostředkovat. S tímto vztahem se tradičně spojují výrazy jako bezzájmovost, krása, účelnost bez účelu, estetická zkušenost, estetický soud. Za posledních padesát let byly tyto termíny na poli teorie umění vystavěny těžké kritice. Dějiny západního umění, jak se zdálo, usvědčovaly estetickou teorii ze zastaralosti. Na teorii umění, která se chtěla oprostit od estetiky ale čekala nevyhnutelná volba: buď obhájit existenci svého předmětu v radikálně nových termínech, nebo rezignovat na to, že je jejím předmětem něco specifického, co vyžaduje vlastní kategorii. Obě možnosti skýtaly jisté přísliby, ale i nástrahy. Velmi neuspokojivé se například ukázaly pokusy dát nové odpovědi na to, co je to umění. A právě čím dál zjevnější omezení takových odpovědí vedla některé k potřebě vrátit se zpět a promyslet znovu konfiguraci moderního umění a estetický obor rozpravy, ve kterém byla tato konfigurace formulována. Intelektuální rámec modernistické umělecké praxe tvoří právě moderní estetika. Chceme-li tedy pochopit, co to je být moderní v umění a zda je to dobře, nebo špatně, musíme vzít v potaz slovník, který se formoval při promýšlení problémů, které se nám dnes mohou zdát mimo obzor relevance. To je alespoň přesvědčení sdílené většinou autorů zastoupených v tomto Sešitu.

Obsah

Ondřej Dadejík

Estetický problém současného umění

Thierry de Duve

Kantova „svobodná hra“ ve světle minimálního umění

Diarmuid Costello

Kant podle Greenberga, aneb osud estetiky v současné teorii umění

Jakub Stejskal

Estetika jako živá disciplína. Rozhovor s Jasonem Gaigerem

Jason Gaiger

Demontáž rámce: místně specifické umění a estetická autonomie

Jakub Stejskal

Rancière a estetika

Jacques Rancière

Emancipovaný divák

Václav Hájek

Osud opravdového kritika. Masová média, populární kultura a válka kritiky

Václav Magid

Směrem k ideální prezentaci v galerijním prostoru. Rozhovor s Jiřím Skálou

Václav Magid

Nemám jasné představy, a proto jsem umělcem. Rozhovor se Zbyňkem Baladránem

Václav Magid

Mám radost dostat se k porozumění. Rozhovor s Jánem Mančuškou

Jazyk

čeština

Počet stran

175

ISSN

1802-8918

Distributor Kosmas