Sešit 8 2010

Jádro tohoto čísla tvoří tři původní recenzované odborné studie. Sylva Poláková se ve svém textu zaměřuje na konvergence mezi filmem a architekturou, které sleduje na příkladu realizací v pražských ulicích z posledních let. Jan Zálešák se ve studii věnované „kritickému kurátorství“ zabývá proměnami rolí umělce a kurátora v éře po institucionální kritice. Tereza Stejskalová analyzuje na příkladu tří umělkyň fenomén odcházení ze sféry umění, jakož i pozornost, která je mu věnována uvnitř této sféry. Ve svém textu mimo jiné odkazuje na významný článek Hala Fostera „Co je nového na neoavantgardě“, jehož český překlad bezprostředně následuje. Jako dokument současné umělecké a kurátorské praxe je v čísle otištěn překlad manifestu kurátorů letošní Manifesty. Číslo uzavírá recenze na výstavu Gender Check, která proběhla na začátku tohoto roku ve vídeňském MUMOKu.

Obsah

Sylva Poláková

Konvergence filmu a architektury v pražských ulicích

film, architektura, relokace, konvergence, město, Praha

Jan Zálešák

Kritické umění a kurátorství v nejisté době

institucionální kritika, umělecká autonomie, kurátorství, biopolitika, prekarizace

Tereza Stejskalová

O odcházení v současném umění. Pokus o analýzu jednoho fenoménu

Lozano, avantgarda, trauma, bývalý umělec, fetiš

Hal Foster

Co je nového na neovantgardě?

avantgarda, neoavantgarda, Peter Bürger, psychoanalýza, dodatečný akt, institucionální kritika

Alexandra Tamásová

Gender Check. Kapitola z „východných“ dejín umenia

Jazyk

čeština

Počet stran

115

ISSN

1802-8918

Distributor Kosmas