Sešit 9 2010

Celkově se devátým číslem Sešitu táhne jako červená nit téma reflexe dějin a současnosti vztahu českého vizuálního umění a společnosti. Josef Ledvina se ve svém textu „České umění kolem roku 1980 jako pole kulturní produkce“ opírá o práci francouzského sociologa Pierra Bourdieua Pravidla umění (Brno: Host 2010) jako o metodologickou příručku, s jejíž pomocí předkládá institucionální analýzu české výtvarné scény okolo roku 1980. Pavlína Morganová ve své historické studii „České výtvarné umění v době transformace. Vztahy umění a ‚angažovanosti'“ čte vývoj české výtvarné scény od osmdesátých let do konce století prizmatem umělecké angažovanosti. Esej Martina Škabrahy „Co oko nevidí. Estetika politiky a politika estetiky v planetárním věku“ představuje pokus vsadit otázku po možnostech a důvodech státního subvencování umění do kontextu dramatických změn, kterými v globalizaci prochází tradiční postvestfálský koncept suverénního národního státu. Glosa Mileny Bartlové „Kulturní politika a politika kultury. Česko 2010, otazník“ zhodnocuje aktuální stav české kulturní politiky na pozadí změn, kterými prošla česká společnost za posledních dvacet let. Jakub Stejskal ve své recenzi knihy Dorothey von Hantelmann Jak dělat něco uměním zhodnocuje pokus autorky spojit společenskou funkci umění s jeho performativitou.

Obsah

Josef Ledvina

České umění kolem roku 1980 jako pole kulturní produkce

"normalizace", oficiální umění, neoficiální umění, konceptuální umění, akční umění, generace sedmdesátých let, generace šedesátých let, Pierre Bourdieu

Pavlína Morganová

České výtvarné umění v období transformace. Vztahy umění a „angažovanosti“

české umění, transformace, angažované umění, kurátorské výstavy

Martin Škabraha

Co oko nevidí. Estetika politiky a politika estetiky v planetárním věku

představované společenství, národní galerie, vizuální umění, státní dotace, Voyager 1, planetarizace, Jacques Rancière, dělba vnímatelného, politika a estetika, šoková doktrína, vznešené, síť, kosmopolitní politika

Milena Bartlová

Kulturní politika a politika kultury: Česko 2010, otazník

Jakub Stejskal

Dorothea von Hantelmann, How to Do Things with Art. What Performativity Means in Art

Jazyk

čeština

Počet stran

148

ISSN

1802-8918